День: 26.03.2024

Powołana dla powołań

«Pomódl się teraz w intencji powołań jedno «Zdrowaś Maryjo», oraz: «Powołanie — to ty» — jej definicja powołania — najlepsza jaką znam (ks.J.Mitrzak), to jej duchowy testament i epitafium na grobie. Ten film to krótki dokument z okazji 2 rocznicy przejscia Eleny Timokhiny do «Domu Ojca»: słowa kierownika duchowego Eleny i fragmenty świadectw osób, które […]

Призвана для призваний

«Помолись сейчас одну «Радуйся Мария» о призваниях» и «Призвание — это ты» — это духовное завещание Елены Тимохиной и эпитафия на её могиле. По случаю 2-й годовщины перехода в «Дом Отца», духовный наставник Елены, отец Ярослав Митжак свидетельствует о её вере, и рассказывает о её призвании для призваний. МИССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В последние дни своей жизни, […]