WSKAZÓWKI OD BOGA

Kto choćby raz był na dniach skupienia Wspólnoty dla Powołań, wie, że podstawą w nich są nie konferencje, a rozważania nad słowem Bożym. Czy chcesz poznać Bożą wolę, jaką drogę On dla Ciebie przygotował? Nikt inny, oprócz Boga, na to pytanie Ci nie odpowie. Pomódl się do Ducha Świętego, żeby dał Ci łaskę otworzyć się na Boże słowo. […]

ПОДСКАЗКИ ОТ БОГА

Те, кто хоть раз был на реколлекциях Общества для призваний, знают, что основным пунктом в них являются не конференции, а размышление над Божьим словом. Хочешь знать, какова воля Бога, какой путь Он для тебя приготовил? Никто другой, кроме Бога, тебе на эти вопросы не ответит. Помолись Духу Святому, чтобы дал тебе благодать открыться на Божье […]

WSPÓLNOTA DLA POWOŁAŃ na Jerychu Młodych w Pratulinie

“Wspólnota dla Powołań” pomaga rozpoznać powołanie i codziennie wspiera tych, którzy już swoje powołanie rozpoznali. To już ponad 1500 „Zdrowaś Maryjo” codziennie w intencji każdego uczestnika od pozostałych uczestników, którzy tym bardzo małym zobowiązaniem (jedno „Zdrowaś” codziennie) systematycznie wspierają się nawzajem i włączają się w dzieło powołań w Kościele. Młodzież, małżeństwa, świeccy, kapłani i osoby […]

ПОМОГИ ИИСУСУ ХРИСТУ!

Есть ли что-нибудь в чем я, человек, могу помочь Господу? Разве Бог нуждается в помощи? Думаешь нет? — тогда зачем Иисус Христос просит: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою» (Мф 9,38), потому что «Жатвы много, а делателей мало» (Мф 9,37)? Помощь Иисусу нужна не для Него Самого, а для нас. Иисус не […]

У ТЕБЯ ЕСТЬ МИССИЯ

Иисус говорит ученикам: «Мир вам. Как посылает меня Отец, так и Я посылаю вас». Это как если бы Он сказал: «Я посылаю вас, потому что в вас верю». После подавленности ученики приходят в себя. Мир Иисуса подталкивает их перейти от угрызений совести к миссии. Мир Христа побуждает к миссии. Это не удобство, не выгода, а […]