Z Maryją dla powołanych

PIELGRZYMKA WSPIERAJĄCYCH POWOŁANIA Bardzo dobra wiadomość: w tegorocznej ogólnopolskiej pielgrzymce rodzin osób powołanych i wspierających powołania, która odbędzie się 11 maja w Częstochowie, w szczególny sposób weźmie udział Wspólnota dla Powołań. Na zaproszenie Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań ks. Bp. Andrzeja Przybylskiego konferencję podczas pielgrzymki wygłosi ksiądz Jarosław Mitrzak, założyciel Wspólnoty dla Powołań, a […]

РЕКОЛЛЕКЦИИ НА ВЫСОТЕ 2024

С радостью сообщаю, что встречи Общества для призваний – «Реколлекции на высоте» состоятся в этом году 2 раза: 15-20 июля, и 12-17 августа (если будут желающие) Место встречи на высоте 1600 м. н.у.м в посёлке Домбай. Духовная программа будет переплетаться с походами в горы. Это время активного отдыха в горах: походов и восхищения прекрасными видами […]

Powołana dla powołań

«Pomódl się teraz w intencji powołań jedno «Zdrowaś Maryjo», oraz: «Powołanie — to ty» — jej definicja powołania — najlepsza jaką znam (ks.J.Mitrzak), to jej duchowy testament i epitafium na grobie. Ten film to krótki dokument z okazji 2 rocznicy przejscia Eleny Timokhiny do «Domu Ojca»: słowa kierownika duchowego Eleny i fragmenty świadectw osób, które […]

Призвана для призваний

«Помолись сейчас одну «Радуйся Мария» о призваниях» и «Призвание — это ты» — это духовное завещание Елены Тимохиной и эпитафия на её могиле. По случаю 2-й годовщины перехода в «Дом Отца», духовный наставник Елены, отец Ярослав Митжак свидетельствует о её вере, и рассказывает о её призвании для призваний. МИССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В последние дни своей жизни, […]

POMIĘDZY HOSANNA A UKRZYŻUJ GO

Rekolekcje wielkopostne to czas wsłuchiwania się w głos sumienia — Boży głos, który zaczynamy słyszeć podczas gdy kapłan z ambony wypowiada wiele natchnionych słów. Wszystkie słowa są ważne, ale niektóre warto zapisać — to klucze, które Duch Święty rozdaje w czasie rekolekcji, którymi będziemy otwierać wiele drzwi przez które trzeba będzie jeszcze przejść, to także […]