Author: Наташа

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE W SIEDLCACH

W ramach spotkań z okazji jubileuszu XX-lecia Wspólnoty dla Powołań w dniu 21 sierpnia w parafii sw. Teresy w Siedlcach, zgromadzili się uczestnicy WdP z Siedlec. Najpierw ksiądz Jarosław Mitrzak odprawił Mszę św. w intencji całej wspólnoty, a potem odbyło się spotkanie w parafialnym domu św. Eugeniusza. Ks. Jarosław opowiadał o początkach Wspólnoty dla Powołań, […]

ZAUFANIE, SPOKÓJ, ŚMIAŁOŚĆ

Miejsce kolejnego jubileuszowego spotkania Wspólnoty dla Powołań, które odbyło się w dniach 13-15 sierpnia 2022 r., nie było przypadkowe. Pellevoisin to małe miasteczko we Francji, które w 1876 roku odwiedziła Matka Boża. Pojawiła się prostej młodej kobiecie o imieniu Estelle. W czasie 15 objawień Maryja mówiła o tym, że świętość jest do osiągnięcia na każdym […]

ДОВЕРИЕ, СПОКОЙСТВИЕ, СМЕЛОСТЬ

Место для очередной юбилейной встречи Общества для призваний, которая произошла 13-15 августа 2022 года, было неслучайным. Пелльвуазан — это небольшой городок во Франции, который в 1876 году посетила Богородица. Она явилась простой женщине по имени Эстель. В течение 15 явлений Мария говорила о том, что святость можно созидать в себе везде. Необязательно уходить в монастырь […]