Месяц: Апрель 2023

Nie ma Go tu!

Jezus żyje. Nie są to tylko słowa z wielkanocnej pocztówki. To prawda. Spotkali Go nie tylko ci z Ewangelii, Apostołowie, kobiety, które przyszły do grobu…, ale i potem, i dzisiaj – wiele osób. Ja też. Za to Mu – Jezusowi bardzo dziekuję. „Idzcie do Galilei – tam spotkacie Jezusa!” Życzę Ci odnalezć swoją Galileę, swoje […]

Его нет здесь!

Иисус жив. Это не просто слова из пасхальной открытки. Это правда. Его встретили не только те из Евангелия, Апостолы, женщины, которые пришли ко гробу, …, но и потом, и сегодня — множество людей. И я тоже. За это Его — Иисуса — очень благодарю. «Идите в Галилею — там встретите Иисуса!». Желаю Тебе найти свою […]