Месяц: Декабрь 2022

МИР МОЙ ДАЮ ВАМ

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». (Ин 14, 27) Рождество Христово не произошло в идеальном месте в идеальное время, потому что Ирод начал преследовать маленьких детей, и нужно было бежать. Условия тоже были неидеальны — в бедном хлеву. […]

POKÓJ MÓJ DAJĘ WAM

«Pokój zostawiam wam, Pokój mój daję wam.Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka» (J 14, 27) Boże Narodzenie nie dokonało się w idealnym miejscu i czasie, bo Herod zaraz rozpoczął prześladowanie małych dzieci i trzeba było uciekać. Warunki też nie były idealne – w ubogiej […]