Месяц: Август 2021

WSKAZÓWKI OD BOGA

Kto choćby raz był na dniach skupienia Wspólnoty dla Powołań, wie, że podstawą w nich są nie konferencje, a rozważania nad słowem Bożym. Czy chcesz poznać Bożą wolę, jaką drogę On dla Ciebie przygotował? Nikt inny, oprócz Boga, na to pytanie Ci nie odpowie. Pomódl się do Ducha Świętego, żeby dał Ci łaskę otworzyć się na Boże słowo. […]

ПОДСКАЗКИ ОТ БОГА

Те, кто хоть раз был на реколлекциях Общества для призваний, знают, что основным пунктом в них являются не конференции, а размышление над Божьим словом. Хочешь знать, какова воля Бога, какой путь Он для тебя приготовил? Никто другой, кроме Бога, тебе на эти вопросы не ответит. Помолись Духу Святому, чтобы дал тебе благодать открыться на Божье […]