Новости

ZAUFANIE, SPOKÓJ, ŚMIAŁOŚĆ

Miejsce kolejnego jubileuszowego spotkania Wspólnoty dla Powołań, które odbyło się w dniach 13-15 sierpnia 2022 r., nie było przypadkowe. Pellevoisin to małe miasteczko we Francji, które w 1876 roku odwiedziła Matka Boża. Pojawiła się prostej młodej kobiecie o imieniu Estelle. W czasie 15 objawień Maryja mówiła o tym, że świętość jest do osiągnięcia na każdym […]

ДОВЕРИЕ, СПОКОЙСТВИЕ, СМЕЛОСТЬ

Место для очередной юбилейной встречи Общества для призваний, которая произошла 13-15 августа 2022 года, было неслучайным. Пелльвуазан — это небольшой городок во Франции, который в 1876 году посетила Богородица. Она явилась простой женщине по имени Эстель. В течение 15 явлений Мария говорила о том, что святость можно созидать в себе везде. Необязательно уходить в монастырь […]

POZDROWIENIE JUBILEUSZOWE Z RZYMU

Po spotkaniu jubileuszowym na Kaukazie, Wspólnota dla Powołań w małym gronie spotkała się w Rzymie w dniu 11 sierpnia, a także ksiądz Jarosław spotkał się tam z rodzinami z Domoge Kościoła, by na ich zaproszenie opowiedzieć o pracy na Wschodzie i o Wspólnocie dla Powołąń. Ksiądz Jarosław przesyła nam videopozdrowienie.

POZDROWIENIE JUBILEUSZOWE Z DALEKIEGO KAUKAZU

Wspólnota dla Powołań świętuje 20-ty już rok swojego istnienia. Otwracie Roku Jubileuszowego odbyło sie w Rzymie, przy grobie naszego patrona św. Jana Pawła II w dniu 22 pazdziernika 2021 roku. Do wspólnoty przez 20 lat włączyło się już 1661 osób z 56 krajów świata. Najwięcej z Rosji i z Polski. Jedno ze spotkań jubileuszowych odbyło się na Kaukazie […]

НЕОПИСУЕМАЯ КРАСОТА – 20 ЛЕТ ОДП

Неописуемая красота, великолепие Божьего создания, горы, озера, реки, водопады… и это всего лишь фон той красоты Божьего создания, жемчужины, которой является человек, если он живет согласно со своей природой, по Божьей воли, свято. «Что мне Бог дал на юбилейной встрече в Домбае (25-30.07.2022)?» – на этот вопрос ответили участники в предпоследний день встречи (надо было […]